Aan de Bewoners binnen en aan het parcours van de
Rabobank Paardenmarktronde van Alblasserdam
op woensdagdag .. juli 2022

Geachte bewoners,

Op woensdag .. juli 2022 wordt de 61e Rabobank Paardenmarktronde van Alblasserdam verreden.

In het parcours zijn geen veranderingen aangebracht en ziet er dus weer als voorheen uit.
Start (en Finish) kruising Van Eesterensingel/Plantageweg, Van Eesterensingel zuidzijde, Waalsmondelaan, Randweg, Plantageweg, Van Eesterensingel noordzijde, Van Eesterensingel zuidzijde , Finish.

De ronde wordt gehouden tussen 12:00 en 19:00 uur en het parcours is afgesloten tussen 08:00 uur en 20:00 uur. Voor een goed verloop van deze wielermiddag is uw medewerking even als andere jaren weer onontbeerlijk.

Wij verzoeken daarom weer vriendelijk om het volgende:

  • Het parcours autovrij te houden, ook de parkeerhavens aan de Waalsmondelaan, aan de Plantageweg (tegenover kinderboerderij), aan de Randweg noordzijde (grenzend aan de Oranjewijk) en aan de Van Eesterensingel noord- en zuidzijde (tussen Plantageweg en Zeilmakersstraat)
  • Er rekening mee te houden dat de straten binnen het parcours gedurende de afsluiting niet bereikbaar zijn en dus ook niet verlaten kunnen worden (de Oranjewijk blijft wel bereikbaar)
  • Uw huisdieren binnen te houden

Voor de overige verkeersmaatregelen op .. juli 2022 verwijzen wij u naar de publicaties op de gemeentepagina in de Klaroen van .. juli 2022.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

De Stichting Wielerronde Alblasserdam